Funerair Onderzoek

Een degelijk beheer van een begraafplaats is gebaseerd op kennis. Het onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de begraafplaats als geheel en de grondige inventarisatie van individuele graftekens dragen daartoe bij. Dan wordt duidelijk waar er accenten kunnen gelegd worden, welke structuren er best geaccentueerd zouden worden, welke graven diepergaand onderzoek verdienen voor eventuele erkenning als monument en/of welke dringend nood hebben aan onderhoud, conservatie of restauratie. Het is de basis voor ontsluiting (rondleidingen, publicaties, website, informatiepanelen, digitale rondleiding via QR-Code) en vergroot op die manier het respect voor het funerair erfgoed.


Het wordt helemaal interessant indien het onderzoek, zoals in dit geval, wordt gekoppeld aan een landschappelijk vooronderzoek door een landschapsarchitect.


De verzamelde gegevens vormen de basis om een toekomstbeeld te kunnen schetsen. Een landschapsarchitect zal op basis van het (kunst)historisch en landschappelijk onderzoek, en de inventaris, een plan uitwerken voor heraanleg en beheer.

Funerair Erfgoed met QR-code en NFC-tag

Om ook buiten gelegenheden als de Week van de Begraafplaatsen of Open Monumentendag het publiek te informeren over het lokale funerair erfgoed kan het funerair erfgoed op een digitale manier worden ontsloten. Via een QR-code kan een bezoeker met zijn smartphone informatie opvragen over het kerkhof en over individuele graftekens. Op een infopaneel aan de toegang staat dan de QR-code, eventueel met een tekst met introductie over de site. Dezelfde info wordt ook geleverd met een NFC tag. Ook via de computer thuis kan deze info bekeken worden.

 

Bij een aantal welgekozen graftekens wordt informatie verstrekt, mondjesmaat, zodat op het einde van het bezoek er een beeld is geschetst van de eigenheid van de begraafplaats, de graftekens en de personen die hier worden herdacht. Dit werd ook uitgewerkt voor het kerkhof van Gijverinkhove:

http://ibeaken.mobi/ibeakens/18301803/view?code=18301803&language=nld

en Alveringem:

http://ibeaken.mobi/ibeakens/18624141/view?code=18624141&language=nld

en Wolfsdonk:

http://ibeaken.mobi/wolfd001

 

Voor kerkhoven heeft ibeaken een bijzondere regeling voorzien. In plaats van te werken met een abonnement wordt hiervoor een éénmalige betaling gevraagd.  In de prijs zitten zowel de iBeakens (ieder met mogelijkheid tot 3 afbeeldingen, geluid of video) als de levering van een bordje met tekst (50 woorden), 1 foto, logo gemeente, adres toerisme, lay-out standaard. Prijs voor ibeakens en bordje A4 : 250€+BTW, A3 : 350€+BTW. Dan moet er nog informatie ingevoerd worden, indien gekoppeld aan onderzoek kan de verzamelde info vlot worden geregistreerd.

Contact


Anne-Mie Havermans

Gerarduslei 35

2180 Sint-Mariaburg (Antwerpen)

 

+32 485 78 47 35


info@annemiehavermans.org

Copyright © 04/10/2019    info@annemiehavermans.org