Referenties

Studie

 • Licentiaat Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde,
  Vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen
  Rijksuniversiteit van Gent
  1986-1990

  Thesisonderwerp : "Grafmonumenten door de stad Antwerpen overgebracht naar de nieuwe stedelijke begraafplaats Schoonselhof”, begeleid van een uitgebreide inventaris en een deel dat de ontwerpers en uitvoerders belicht,
  ingediend: 1999-2000
  Promotor prof. Dr. L. Van Santvoort.

Onderzoek en inventarisatie van kerkelijk en funerair erfgoed

 • De begraafplaats Schoonselhof
  Ter voorbereiding van thesis en boek over de begraafplaats Schoonselhof
  (1993 - 2000)
 • De begraafplaats Lokeren
  Digitale inventaris van het funerair erfgoed begraafplaats Oude Bruglaan
  (2008 - 2009)                                                  
 • De begraafplaats Elsene
  Actief betrokken bij de globale inventarisatie en de opmaak van 12 case studies van de begraafplaats van Elsene, als lid van Epitaaf vzw
  (2008 - 2008)
 • De begraafplaats Poperinge
  Digitale inventaris van het funerair erfgoed oude begraafplaats Deken de Bolaan, eerste fase
  (2009 - 2009)
 • De vijf begraafplaatsen van Leuven
  In opdracht van Epitaaf vzw: digitale inventaris van het funerair erfgoed
  (2009 - 2011)
 • De vier begraafplaatsen van Willebroek
  In opdracht van Epitaaf vzw: digitale inventaris van het funerair erfgoed, eerste fase
  (2009 - 2009)
 • De oude begraafplaats van Poperinge
  in samenwerking met vrijwilligers
  (2010 - 2010)
 • De begraafplaats van Ekeren
  Voorstudie studie funerair erfgoed begraafplaats Ekeren
  (mei tot oktober 2010)                                                                               
 • Vooronderzoek naar het funerair erfgoed van de regio CO7 (45 begraafplaatsen)
  ter voorbereiding van een eventuele inventarisatie
  (2010 - 2011)
 • De begraafplaats Steenhuffel van Londerzeel
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van het beheersplan, i.s.m. vrijwilligers
  (2010 - 2011)
 • De begraafplaatsen Lo, Reninge en Gyverinkhove
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan, in opdracht van wvi, opgemaakt door Andy Malengier Landschapsarchitecten
  (2011 - 2012)
 • De begraafplaats van Scherpenheuvel
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van het beheersplan
  (2011 - 2013)
 • Het Sint-Audomaruskerkhof van Alveringem
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van het landschapsbeheersplan dat wordt opgemaakt door Buro Voor Vrije Ruimte
  (2011 - 2012)
 • De kerkhoven Sint-Pieters te Pellenberg en Sint-Martinus te Lubbeek
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van het landschapsbeheersplan dat wordt opgemaakt door Ontwerpbureau Pauwels
  (2012 - 2012)
 • De stedelijke begraafplaatsen van Tielt
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van het beheersplan, i.s.m. vrijwilligers
  (2012 - 2013)
 • De kerkhoven te Wolfsdonk en Langdorp (Aarschot)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van het landschapsbeheersplan. Dit is een pilootproject voor de regio, met steun van de provincie Vlaams-Brabant
  (2013 - 2013)
 • De begraafplaatsen van Merelbeke
  Evaluatie van de graftekens in samenwerking met vrijwilligers
  (2013 - 2013)
 • WOI op Schoonselhof, waar alle vijandigheid verdwijnt
  Uitwerking van openluchttentoonstelling met bijhorende brochure, in opdracht van de stad Antwerpen
  (2013 - 2014)
 • De begraafplaats van Malderen (Londerzeel)
  Inventarisatie en onderzoek,  i.s.m. vrijwilligers
  (2013 - 2014)
 • Het kerkhof van Oedelem (Beernem)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan, opgemaakt i.s.m. Andy Malengier Landschapsarchitecten
  (2014 - 2014)
 • Het kerkhof van Oostveld (Beernem)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2014 - 2014)
 • De begraafplaats van Eksaarde (Lokeren)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2014 - 2014)
 • De begraafplaats van Ninove Centrum (Ninove)
  Inventarisatie en onderzoek  i.s.m. vrijwilligers, ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2014 - 2014)
 • De begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos centrum
  Inventarisatie en onderzoek  en uitwerking van het beheersplan, i.s.m. BVVR
  (2014 - 2015)
 • De begraafplaats van Sint-Jozef (Londerzeel)
  Inventarisatie en onderzoek,  i.s.m. vrijwilligers
  (2013 - 2014)
 • Het kerkhof van Sint-Joris en Beernem (Beernem)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2015 - 2016)
 • De kerk en het  kerkhof van Sint-Pieters-Leeuw, beschermd als monument
  Opstellen beheersplan, team met landschapsarchitect Ann Voets
  (2016 - 2016)
 • Het dorpsgezicht met kerk en kerkhof van Sint-Ulrikskapelle (Dilbeek)
  Opstellen beheersplan, team met landschapsarchitect Hans Druart (BVVR) en architect Veerle Nys
  (2016 - 2016)
 • Kerk van Sint-Agatha-Rode
  (Kunst)historisch onderzoek van de kerk
  (2016 - 2016)
 • De begraafplaats van Lede
  Inventarisatie en onderzoek, i.s.m. vrijwilligers
  (2016 - 2016)
 • De begraafplaats van Doorslaar (Lokeren)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2016 - 2016)
 • De stedelijke begraafplaats Paster Pype, Oostende
  Inventarisatie van 4500 graven en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2016 - 2017)
 • De begraafplaats van Daknam (Lokeren)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2017 - 2017)
 • Het kerkhof van Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2017 - 2018)
 • De Westerbegraafplaats (Gent)
  ventarisatie en opmaak van het beheersplan i.s.m. de Groendienst van de stad Gent
  (2017 - 2018)
 • De stedelijke begraafplaats van Eeklo
  Opmaak van het beheersplan in team met landschapsarchitecte Ann Voets
  (2017 - 2018)
 • De kerk en het dorpsgezicht van Machelen (Zulte)
  Opmaak van het beheersplan i.s.m. BVVR en Bressers architecten
  (2018 - 2019)
 • De begraafplaatsen Heiende en Oudenbos (Lokeren)
  Inventarisatie en onderzoek ter voorbereiding van een herwaarderingsplan
  (2018 - 2018)
 • Het kerkhof van Vertrijk (Boutersem)
  inventarisatie, onderzoek en uitwerking van het beheersplan, wat betreft kerkhof, i.s.m. Origin
  (2018 - 2018)
 • De oude stedelijke begraafplaats van Torhout
  Onderzoek, inventarisatie en advies bij ontsluiting
  (2018 - 2018)
 • Genoelselderen, Membruggen, Millen, Vlijtingen en Zichen (Riemst)
  Opmaak van beheersplan van vijf kerken met kerkhoven en erfgoedelementen dorpsgezicht, i.s.m. landschapsarchitecte Ann Voets
  (2019 - 2020)
 • Het kerkhof van Wambeek (Ternat)
  Opstellen beheersplan, team OMGEVING en architecten Luc De Backer en Veerle Nys
  (2019 - 2019)
 • De begraafplaats van Diepenbeek
  Onderzoek, inventarisatie en advies bij ontsluiting
  (2019 - 2019)
 • De begraafplaats van Londerzeel (Berkenlaan)
  Onderzoek, inventarisatie en advies bij ontsluiting
  (2019 - 2019)

Publicaties

 • i.s.m. Ludo Van Bouwel e.a. Metamorfose : 100 jaar Sint-Mariaburg, Ekeren – Sint-Mariaburg 1997.
 • De geschiedenis van de Kielbegraafplaats en het ontstaan van Schoonselhof, in: Epitaaf,  driemaandelijkse nieuwsbrief van Epitaaf vzw, nr. 41-42, oktober-december 1998/ januari-maart 1999, p. 2-7.
 • Grafmonumenten door de stad Antwerpen overgebracht naar de nieuwe stedelijke begraafplaats Schoonselhof, ongepubliceerde thesis voor  Vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen Rijksuniversiteit Gent, Thesisjaar 1999-2000.
 • Het praalgraf van Peter Benoit, in: themanummer Peter Benoit van Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg. 50, nr. 2, maart- april 2001, p. 2001, p. 302-304.
 • De Antwerpse begraafplaats Schoonselhof, in: Land in zicht, driemaandelijkse publicatie van KVNS, jg. 70/6, 2001, p. 9-16.
 • Het Benoitgedenkteken door Henry van de Velde in Antwerpen, in Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg. 50, nr. 5, november-december 2001.
 • i.s.m. Hugo Cassauwers, Het Laatste Avondmaal van Wilrijk : restauratieprojecten, verleden en toekomst, Wilrijk, 2001.
 • Symboliek op Antwerpse begraafplaatsen, brochure aangeboden door de stad Antwerpen tijdens Open Monumentendag 2002.
 • i.s.m.  Jan Robert, Stenen archief en archief van papier- Schoonselhof Nu!, in Zuurvrij nr. 6, juni 2004.
 • Parkbegraafplaats Schoonselhof, Ik hecht mij of ik sterf, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, jg. 42, nr. 4, 2004.
 • Schoonselhof Nu, een eigentijdse visie op de Antwerpse necropool, Antwerpen, 2005.
 • Geruimd op Schoonselhof: het graf van Maria Magdalena Burssens-De Hollander met een reliëf door Oscar Jespers, in Epitaaf, jg. 18/1, april 2005, p. 12-14.
 • Graven van architecten op de begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen, in: Land in zicht, driemaandelijkse publicatie van KVNS, jg. 74/4, 2005, p. 5-8.
 • i.s.m. Marcel Celis, Norga, terug van weggeweest, in Epitaaf, jg. 20/3, april 2006, p. 3-9.
 • Schoonselhof, the Municipal Cemetry of Antwerp. Funerary Heritage and its Value fot Heraldic and Genealogical Research, in: Vandewalle André, Viaene-Awouters Lieve, Duerloo Luc.- Genealogica & heraldica: handelingen van het 26e Internationaal Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen = Genealogica & heraldica: actes du 26e Congrès international des sciences généalogique et héraldique = Genealogica & Heraldica 2006: proceedings of the 26th International Congress for Genealogical and heraldic Sciences.- Brussel, 2006, p. 249-261.
 • i.s.m. Ingrid Weverbergh, Het graf van Jotie’T Hooft, in Aktief, ledenblad Masereelfonds, nr. 4, 2007, p. 27-28.
 • Luisterende engel brengt Paul Van Ostaijen op Expo 58, in: Epitaaf, jg. 22/8, november 2008 , p. 2-9.
 • Betekenis en beheer van onze begraafplaatsen, Gouwtijdschrift Heemkunde Gouw Antwerpen, jg. 46, nr 2, 2009, p. 22-30.
 • Anne-Flor Vanmeenen, m.m.v. Anne-Mie Havermans, De Dood in Kinderschoenen, Gent, 2011.
 • Kerk en kerkhof van Gijverinkhove - Verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel, Alveringem, 2012.
 • De stedelijke begraafplaats van Lokeren, een presentatie van een veelzijdig funerair onderzoek, overdruk uit: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 115, 2012.
 • Kerk en kerkhof van Alveringem, een kerk te midden van een funeraire wereld in beweging, i.s.m. landschapsarchitect Hans Druart, Alveringem, 2013.
 • Kleine Gids voor de Sint-Pieterskerk en het plattelandskerkhof te Langdorp, Langdorp, 2014
  i.s.m. Jozef Van Osta en Michel Pauwels
 • Draaiboek voor inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven, 2014
  i.s.m. Michel Pauwels, Nicolas Mazeure en Els Deconinck
  http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/erfgoed-en-monumentenzorg/publicatie-draaiboek-plattelandskerkhoven.jsp?startId=tcm:5-35-4
 • i.s.m. de kleine expeditie, i.o.v. de Stad Antwerpen, Schoonselhof '14- '18, Ontdek het oorlogsgeheugen van Antwerpen, tentoonstellingsgids bij de tentoonstelling op het militair ereperk van de stedelijke Antwerpse begraafplaats Schoonselhof, Antwerpen, 2014.                                             
 • Kleine Gids voor de Sint-Pieterskerk en het plattelandskerkhof te Wolfsdonk, Wolfsdonk, 2015
  i.s.m.  Jonas Danckers, André Peeters, Eddy Dehond en Wim Winters.
 • Medewerker en eindredactie, Langs kerken kerkhoven en orgels tussen Leuven en Averbode, Langdorp, 2016.
 • i.s.m. Karla Vanraepenbusch, De moeilijke omgang met het erfgoed van de "vijand" : Duitse WO1-monumenten op stedelijke begraafplaatsen in bezet België, in Volkskunde, vol. 117, 2016, nr. 1pg. 1-19.
 • i.s.m. Conny Lambert, Le  rôle de la commune dans la gestion du patrimoine funéraire; l’ approche pluridisciplinaire de Beernem, in “Thema & Collecta”, tijdschrift van Icomos Wallonie-Bruxelles, 2018, pg. 73-81.
 • Algemene geschiedenis en wetgeving van het begraven, in:  “Vlaams Stam, Tijdschrift voor familiegeschiedenis”, jg. 54, nr 3, juli-sept 2018, pg. 273-276.
 • i.s.m. Conny Lambert, De rol van de gemeente in het beheer van funerair erfgoed; de multidisciplinaire aanpak van Beernem, in: “Tijdschrift voor familiegeschiedenis”, jg. 54, nr 3, juli-sept 2018, pg. 277-282.

Lezingen, o.m.

 • Bree in funerair perspectief, lezing in het Cultureel Centrum van Bree t.g.v. de tentoonstelling Herinneringen aan Herinneringen: Funeraire Cultuur in beeld, oktober 2003.
 • Van Groenkerkhof tot Schoonselhof. De geschiedenis en inrichting van de Antwerpse stedelijke begraafplaatsen, Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, Antwerpen, 6 april 2004.
 • The municipal cemetery of Antwerp, “Schoonselhof” reveals covert relations.The value of the funerary heritage for heraldic and genealogical research, XXVI Internationaal Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen, Brugge, 7 september 2004.
 • Het stenen archief van Kapellen spreekt: de begraafplaatsen van Kapellen vanuit historisch en kunsthistorisch oogpunt, Kapellen Davidsfonds, 20 oktober 2005.
 • Het stenen archief spreekt. De waarde van het funerair erfgoed voor heraldisch en genealogisch onderzoek, VVF Gent, 6 februari 2006.
 • In alle stilte. Grafkunst en Poëzie als herinnering aan het leven, lezing t.g.v. de opening van de gelijknamige tentoonstelling, Huys Thuysbaert Lokeren, 30 september 2006.
 • Schoonselhof: het stenen archief spreekt, OKRA Antwerpen, 27 november en vrijdag 1 december 2006.
 • In funerair perspectief, Lezingen en rondleidingen over en op de oude begraafplaats  van Poperinge , 10, 21 en 31 maart & 4 april 2009
 • Herinneringen gevat in steen en symboliek; de betekenis van de begraafplaatsen van Brasschaat, 8ste Nacht van de Geschiedenis, Brasschaat  23 maart 2010.
 • Interdisciplinary collaboration and the standardization of the registration as a basis of good funeral management, universiteit Genua, Italië, 30 april 2010.
 • Beheer van funerair erfgoed, seminarie op 11 februari 2010 te Genk en op dinsdag 16 maart 2010 te Merelbeke.
 • Methodiek van de inventarisatie van funerair erfgoed en het werken met vrijwilligers, studiedag “Versteende Getuigenissen”, 8 november 2011, Ingelmunster.
 • Problematiek van onderzoek, onderhoud en beheer, Bekeken vanuit de funeraire site bij uitstek, Laken met zijn kerkhof en het voormalige beeldhouwersatelier Salu, 13 november 2012, Studiedag Monumentenwacht te Laken.
 • Inventarisatie en (kunst)historisch onderzoek van begraafplaatsen en kerkhoven, en de lokale participatie, 31 oktober 2013, gastcollege Rijksuniversiteit Groningen.
 • Herwaardering plattelandskerkhoven: integratie van inhoudelijke en landschappelijke visies, lezing samen met landschapsarchitect Michel Pauwels op de Studiedag  inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant, een organisatie van de Provincie Vlaams-Brabant, 24 oktober 2014.
 • Iconografie van het funerair erfgoed. De taal van graftekens en begraafplaatsen , Studiedag Het beeld voorbij. Iconografie in de religieuze kunst en architectuur, organisatie CRKC 25 november 2014.
 • Volkskunde en funerair erfgoed. Wat wordt uitgedrukt in graftekens en begraafplaatsen, Studiedag inventariseren van funerair erfgoed, provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 29 mei 2015.
 • Workshop Inventarisatie en historisch onderzoek bij het bepalen van de toekomstvisie van de Westerbegraafplaats van Gent, een landschapspark met grafkunst, op het internationaal Congres van ASCE te Gent, 4 oktober 2019.
 • Begraafplaats Eeklo, Eeko, Lezing voor het Historisch Genootschap van het Meetjesland, 10 november 2019.

Wedstrijden

 • wedstrijd Masterplan Schoonselhof i.s.m. Architectuur Kristoffel Boghaert, 2008.
  Leveren van een (kunst)historische studie over Schoonselhof, in het kader van de  wedstrijd  Schoonselhof, een studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de begraafplaats Schoonselhof met inbegrip  van het ontwerp van het urnenveld, columbarium en  strooiweide. Deze inzending werd bekroond als winnaar.

Contact


Anne-Mie Havermans

Gerarduslei 35

2180 Sint-Mariaburg (Antwerpen)

 

+32 485 78 47 35


info@annemiehavermans.org

Copyright © 04/10/2019    info@annemiehavermans.org