Profiel

Kunsthistorica Anne-Mie Havermans heeft jarenlange ervaring in het inventariseren en bestuderen van funerair erfgoed. Bij de opmaak van haar thesis, over de 19de en 20steeeuwse graftekens op de Antwerpse Schoonselhofbegraafplaats, werd haar aandacht getrokken op de combinatie van sculptuur, architectuur en de verhalen van de opdrachtgevers en ontwerpers-uitvoerders. Ook daarna bleef ze werken rond dit thema, enthousiast door de ontdekking van talrijke, soms onvermoede facetten van het funeraire. Dit leidde o.m. tot de uitgave van het omvangrijke boek “Schoonselhof Nu!”.

Ondertussen heeft Anne-Mie Havermans als freelance kunsthistorica diverse inventarissen opgemaakt in opdracht van gemeenten in heel Vlaanderen, en dit zowel op stedelijke als op landelijke begraafplaatsen en kerkhoven (zie PROJECTEN). Vooral indien samengewerkt wordt met een (landschaps)architect, levert dit onderzoek een essentiële bijdrage in de opmaak van een beheersplan. Het draagt bovendien bij tot beleidskeuzes die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Contact


Anne-Mie Havermans

Gerarduslei 35

2180 Sint-Mariaburg (Antwerpen)

 

+32 485 78 47 35


info@annemiehavermans.org

Copyright © 04/10/2019    info@annemiehavermans.org